Kombëtarja

Pamja e fundit që vjen nga “Arena Kombëtare”, shtëpia e re e Shqipërisë drejt fundit