Kombëtarja

Rasti Guidara/ Nuk erdhi menjëherë te Shqipëria, për t’i dhënë kohë Argjentinës